Formalności pogrzebowe

Śmierć bliskiej osoby to niezwykle ciężkie i emocjonalne doświadczenie. W związku z tym oferujemy Państwu profesjonalne wsparcie i pomoc w załatwieniu wszelkich formalności urzędowych.
Nasi wykwalifikowani pracownicy uzyskają za Państwa akt zgonu w USC, a także złożą wniosek o wypłatę zasiłku pogrzebowego w ZUS, KRUS, WBE oraz MSW. Ustalimy również w Państwa imieniu datę pogrzebu w kancelarii cmentarza (Majdanek, Lipowa, Unicka) i opłacimy wszelkie należności.
Dodatkowo dla Państwa wygody i możliwości finansowych rozliczymy zasiłek pogrzebowy przed pogrzebem.

Zasiłek pogrzebowy to jednorazowe świadczenie przyznawane na pokrycie kosztów pogrzebu. Od 1 Marca 2011r wysokość zasiłku wynosi 4000 zł.